Tietosuojaseloste | vaniljahelmi.com | 05/18

1. Rekisterinpitäjä
VANILJAHELMI
Visavuorentie 80
37770 Tarttila
040 544 0985
anu.maenpaa@vaniljahelmi.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
ANU MÄENPÄÄ
040 544 0985
anu.maenpaa@vaniljahelmi.fi

2. Rekisteröidyt
ASIAKKAAT JA MAHDOLLISET ASIAKKAAT

3. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Peruste: suostumus / sopimus

Käyttötarkoitus: asiakassuhteen ylläpito  

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
NIMI
SÄHKÖPOSTI
PUHELINNUMERO
YRITYSASIKAS / YKSITYINEN HENKILÖ

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä
osoitteeseen anu.maenpaa@vaniljahelmi.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn,
miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta
pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku
2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei
voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa,
kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti
Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä /
Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta /
Yritysten verkkosivuilta tai muista julkisista lähteistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
SQUARESPACE

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään ASIAKASSUHTEEN AJAN

9. Henkilötietojen käsittelijät
REKISTERINPITÄJÄ KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJA

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja
siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta
sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön
edellyttämällä tavalla. Olemme varmistaneet tämän myös kumppaniemme osalta.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja sivuston kävijäliikenteen analysoimiseksi.

Emme koskaan seuraa sinua verkossa tai käytä tietojasi markkinointitarkoituksiin.

Kunnioitamme yksityisyyttäsi | We respect your privacy.

Lue lisää evästeistä.